OPMC

OPMC: Hautbois enchante

2018-03-11 11:00

Symphonic concert

OPMC: Printemps des Arts

2018-03-24 20:30

A Printemps des Arts 2018 festival concert

OPMC: Printemps des Arts

2018-04-08 18:00

A Printemps des Arts 2018 festival concert

OPMC: Musique de chambre

2018-04-12 18:30

Chamber concert

OPMC: Stabat Mater

2018-04-29 16:00

Spiritual music

OPMC: Mare Nostrum

2018-06-08 20:30

Symphonic concert

OPMC: Les Ameriques

2018-06-15 20:30

Symphonic concert

OPMC: Take Eight

2018-06-19 18:30

Chamber concert

OPMC: Musique de chambre

2018-02-06 18:30

Chamber concert

OPMC: Carte blanche a Xavier de Maistre

2018-02-18 11:00

Harp recital

Syndicate content